اخبار /آسیای شرقی
نشست بررسي كتاب" بازی طولانی: استراتژی کلان چین برای جایگزینی نظم آمریکایی" با همكاري انجمن ايراني مطالعات منطقه‌اي برگزار مي شود.

اخبار /آسیای شرقی
نشست بررسي كتاب" بازی طولانی: استراتژی کلان چین برای جایگزینی نظم آمریکایی" با همكاري انجمن ايراني مطالعات منطقه‌اي برگزار مي شود.

اخبار /خاورمیانه و شمال آفریقا
انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای و فصلنامه‌ مطالعات سیاسی بین النهرین‌ دانشگاه رازی کرمانشاه موافقت نامه همکاری کردند.

اخبار /آسیای جنوب شرقی
با همكاري انجمن ايراني مطالعات منطقه اي نشست راهبردهای بزرگ بین‌المللی، آسیا-پاسیفیک و رویکرد اندونزی برگزار مي شود.

اطلاعیه اخبار /اروپا
همایش روابط جمهوری اسلامی ایران و اروپا در آستانه تحول نظم جهانی با همکاری انجمن ایراین مطالعات منطقه ای برگزار می شود.

کمیته مطالعات آسیای جنوبی »

کمیته مطالعات آسیای شرقی »

کمیته مطالعات آفریقا »

کمیته مطالعات آمریکای جنوبی و مرکزی »

کمیته مطالعات آمریکای شمالی »

کمیته مطالعات اروپا »

کمیته مطالعات اوراسیای مرکزی »

کمیته مطالعات ایران »

کمیته مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا »

کمیته مطالعات خلیج فارس »

کمیته مطالعات افغانستان »