گزارش /اوراسیای مرکزی
گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) روسیه و ترکیه در جنگ ۲۰۲۰ قره باغ

گزارش /اوراسیای مرکزی
گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) روسیه و ترکیه در جنگ ۲۰۲۰ قره باغ

تازه های نشر /اوراسیای مرکزی
شماره دوم مجله انگليسي مطالعات ايران و اوراسياي مركزي منتشر شد.

گزارش /اوراسیای مرکزی
گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) «ریشه‌یابی بحران موجود در لبنان و راه‌های برون‌رفت از آن»

گزارش /اوراسیای مرکزی
گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) روسیه و ترکیه در جنگ ۲۰۲۰ قره باغ

کمیته مطالعات آسیای جنوبی »

کمیته مطالعات آسیای شرقی »

کمیته مطالعات آفریقا »

کمیته مطالعات آمریکای جنوبی و مرکزی »

کمیته مطالعات آمریکای شمالی »

کمیته مطالعات اروپا »

کمیته مطالعات اوراسیای مرکزی »

کمیته مطالعات ایران »

کمیته مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا »

کمیته مطالعات خلیج فارس »

کمیته مطالعات افغانستان »