مناطق » اوراسیای مرکزی » همه دسته ها
اوراسیای مرکزی


نشست رونمای کتاب چرکسستان در تاریخ جهان برگزار می شود

نشست رونمای کتاب"چرکسستان در تاریخ جهان" با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای برگزار می شود.
ادامه مطلب


معرفی کتاب افول آمریکا دکتر انصاری

معرفی کتاب افول آمریکا دکتر انصاری
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) ایران در منابع تاریخی و کتاب‌های درسی گرجستان

گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) ایران در منابع تاریخی و کتاب‌های درسی گرجستان
ادامه مطلب


برگزاری نشست رونمایی کتاب "سیونیک کانون بحران در قفقاز" با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای

نشست رونمایی کتاب "سیونیک کانون بحران در قفقاز" با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای روز پنج شنبه 19 بهمن 1402 ساعت11 تا 13 می شود.
ادامه مطلب


دعوتنامه انجمنها براي هفته پژوهش

دعوتنامه انجمنها براي هفته پژوهش
ادامه مطلب


معرفی کتابشناسی اوراسیای مرکزی و افغانستان

معرفی کتابشناسی اوراسیای مرکزی و افغانستان
ادامه مطلب


مشارکت انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای در برگزاری نشست فدراسیون روسیه و مساله فلسطین، با تاکید بر جنگ در غزه

نشست علمی " فدراسیون روسیه و مساله فلسطین، با تاکید بر جنگ در غزه" با مشارکت انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای، بنیاد مطالعات قفقاز و مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران برگزار می شود.
ادامه مطلب


آگهی برگزاری مجمع‌ انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای(ایرسا)

آگهی برگزاری مجمع‌ انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای(ایرسا)
ادامه مطلب


انتشار چاپ جدید کتاب "سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی" (چاپ ششم، با اصلاحات و اضافات)

انتشار چاپ جدید کتاب "سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی" (چاپ ششم، با اصلاحات و اضافات)
ادامه مطلب


رونمایی از کتاب روسیه‌در‌برابر دیگران‌با مشاركت انجمن ايراني مطالعات منطقه‌اي

نشست رونمايي از كتاب"روسيه در برابر ديگران"با مشاركت انجمن ايراني برگزارمي شود.
ادامه مطلب


آگهی بزرگداشت رویداد ترویج علم در ایران روز جهانی ترویج علم در خدمت صلح و توسعه

آگهی بزرگداشت رویداد ترویج علم در ایران روز جهانی ترویج علم در خدمت صلح و توسعه
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی (وبینار) ایران در منابع تاریخی و کتابهای درسی گرجستان

نشست علمی کارشناسی (وبینار) ایران در منابع تاریخی و کتابهای درسی گرجستان
ادامه مطلب


کرسی نظریه‌پردازی الگوی نظری برای پیوند تمدنی و فرهنگی ایران و ارمنستان برگزار مي شود

کرسی نظریه‌پردازی مطالعات منطقه‌ای با عنوان "الگوی نظری برای پیوند تمدنی و فرهنگی ایران و ارمنستان" با همكاري انجمن ايراني مطالعات منطقه اي برگزار مي شود.
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست معرفی کتاب (وبینار) دولت عمیق: افول قانون اساسی و پیدایی دولت سایه

گزارش کوتاه نشست معرفی کتاب (وبینار) دولت عمیق: افول قانون اساسی و پیدایی دولت سایه
ادامه مطلب


معرفی کتاب اسلام در روسیه؛ سیاست‌های هویتی و امنیتی

معرفی کتاب اسلام در روسیه؛ سیاست‌های هویتی و امنیتی
ادامه مطلب


مشاركت انحمن ايراني مطالعات منطقه اي در برگزاري نشست علمی " رانه‌های ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی: روندها و تحول‌ها"

انحمن ايراين مطالعات منطقه اي در برگزاري نشست علمی " رانه‌های ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی: روندها و تحول‌ها" كه از سوي مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری بنیاد مطالعات قفقاز و هسته پژوهشی مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران برگزار شد مشاركت كرد.
ادامه مطلب


بزرگداشت رویداد ترویج علم در ایران روز جهانی ترویج علم در خدمت صلح و توسعه

بزرگداشت رویداد ترویج علم در ایران روز جهانی ترویج علم در خدمت صلح و توسعه
ادامه مطلب


وبینار مهارت های کاربردی در ورد - 20 آذر

وبینار مهارت های کاربردی در ورد - 20 آذر
ادامه مطلب


امضا تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای و بنیاد مطالعات قفقاز

انجمن ايراني مطالعات منطقه اي و بنیاد مطالعات قفقاز با هدف گسترش همكاري هاي علمي بين دو نهاد تفاهم‌نامه همکاری امضا كردند.
ادامه مطلب


آگهی نشست معرفی کتاب (وبینار) دولت عمیق: افول قانون اساسی و پیدایی دولت سایه

آگهی نشست معرفی کتاب (وبینار) دولت عمیق: افول قانون اساسی و پیدایی دولت سایه
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست رونمایی از کتاب (وبینار)

گزارش کامل نشست رونمایی از کتاب (وبینار)
ادامه مطلب


برگزاري نشست علمی«چالش های سیاسی در افغانستان» با همكاري انجمن ايراني مطالعات ايراني

نشست علمی-کارشناسی «چالش های سیاسی در افغانستان» با همكاري انجمن ايراني مطالعات منطقه اي برگزار مي شود.
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) دومین پیش نشست همایش بین المللی روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای

گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) دومین پیش نشست همایش بین المللی روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست رونمایی از کتاب

گزارش کوتاه نشست رونمایی از کتاب (وبینار) رونمایی از کتاب زمینه ها، عامل ها و پیامدهای تحول در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه (مجموعه مقاله‌ها)
ادامه مطلب


موافقتنامه انجمن ايراني مطالعات منطقه اي با مجله مطالعات اوراسياي مركزي دانشگاه تهران

انجمن ايراني مطالعات منطقه اي با مجله منطالعات اوراسياي مركزي دانشگاه تهران موافقتنامه همكاري امضا كرد.
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست علمی_کارشناسی «روابط ایران و جمهوری آذربایجان در پرتو رویدادهای اخیر»

گزارش کوتاه نشست علمی_کارشناسی «روابط ایران و جمهوری آذربایجان در پرتو رویدادهای اخیر»
ادامه مطلب


فراخوان همایش بین المللی « پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان: ابعاد مفهومی و عملی»

فراخوان همایش بین المللی « پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان: ابعاد مفهومی و عملی»
ادامه مطلب


فراخوان مقاله برای مجله مطالعات اوراسیای مرکزی

فراخوان مقاله برای مجله مطالعات اوراسیای مرکزی
ادامه مطلب


اطلاعیه پرداخت حق عضویت

اطلاعیه پرداخت حق عضویت
ادامه مطلب


رونمایی از کتاب زمینه ها، عامل ها و پیامدهای تحول در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه (مجموعه مقاله‌ها)

رونمایی از کتاب زمینه ها، عامل ها و پیامدهای تحول در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه (مجموعه مقاله‌ها)
ادامه مطلب


توییتر و نقش آن در دیپلماسی

توییتر و نقش آن در دیپلماسی
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) عامل کرد در قفقاز، با تاکید بر تحولات سده اخیر

گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) عامل کرد در قفقاز، با تاکید بر تحولات سده اخیر
ادامه مطلب


دعوت به همایش ملی « چشم‌انداز صلح در خاورمیانه: بحران های نوظهور و سیاستهای قدیمی»

دعوت به همایش ملی « چشم‌انداز صلح در خاورمیانه: بحران های نوظهور و سیاستهای قدیمی»
ادامه مطلب


چشم‌انداز روابط ایران و ویتنام

چشم‌انداز روابط ایران و ویتنام
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی (وبینار) روابط ایران و جمهوری آذربایجان در پرتو رویدادهای اخیر

نشست علمی کارشناسی (وبینار) روابط ایران و جمهوری آذربایجان در پرتو رویدادهای اخیر
ادامه مطلب


همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان: ابعاد مفهومی و عملی

همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان: ابعاد مفهومی و عملی
ادامه مطلب


میراث فرهنگی اتحاد شوروی در آسیای مرکزی

میراث فرهنگی اتحاد شوروی در آسیای مرکزی
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) روسیه و ترکیه در جنگ ۲۰۲۰ قره باغ

گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) روسیه و ترکیه در جنگ ۲۰۲۰ قره باغ
ادامه مطلب


گزارش کامل وبینار علمی-کارشناسی شکاف شمال-جنوب در تحولات سیاسی جمهوری قرقیزستان

گزارش کامل وبینار علمی-کارشناسی شکاف شمال-جنوب در تحولات سیاسی جمهوری قرقیزستان
ادامه مطلب


نشستِ بررسی کتاب سیاست خارجی افغانستان

نشستِ بررسی کتاب سیاست خارجی افغانستان
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) «ریشه‌یابی بحران موجود در لبنان و راه‌های برون‌رفت از آن»

گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) «ریشه‌یابی بحران موجود در لبنان و راه‌های برون‌رفت از آن»
ادامه مطلب


گزارش کوتاه وبینار علمی-کارشناسی شکاف شمال-جنوب در تحولات سیاسی جمهوری قرقیزستان

گزارش کوتاه وبینار علمی-کارشناسی شکاف شمال-جنوب در تحولات سیاسی جمهوری قرقیزستان مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای(کارگروه اوراسیای مرکزی) ۲۵ آذر ۱۳۹۹
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست رونمایی کتاب فرهنگ واژه‌ها و اصطلاح‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

گزارش کامل نشست رونمایی کتاب فرهنگ واژه‌ها و اصطلاح‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
ادامه مطلب


شماره دوم مجله انگليسي مطالعات ايران و اوراسياي مركزي منتشر شد.

شماره دوم مجله انگليسي مطالعات ايران و اوراسياي مركزي منتشر شد.
ادامه مطلب


دعوت به نشست علمی-کارشناسی«شکاف شمال-جنوب در تحولات سیاسی جمهوری قرقیزستان»

دعوت به نشست علمی-کارشناسی«شکاف شمال-جنوب در تحولات سیاسی جمهوری قرقیزستان»
ادامه مطلب


آگهی نشست علمی_کارشناسی همكاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همكاری شانگهای

آگهی نشست علمی_کارشناسی همكاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همكاری شانگهای
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) روسیه و ترکیه در جنگ ۲۰۲۰ قره باغ

گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) روسیه و ترکیه در جنگ ۲۰۲۰ قره باغ
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست علمی کارشناسی پیامدهای توافق مسکو-باکو-ایروان پیرامون قره باغ برای ایران

گزارش کامل نشست علمی کارشناسی پیامدهای توافق مسکو-باکو-ایروان پیرامون قره باغ برای ایران ۴ آذر ۱۳۹۹
ادامه مطلب


چکیده نشست علمی کارشناسی زبان فارسی در قفقاز جنوبی

چکیده نشست علمی کارشناسی زبان فارسی در قفقاز جنوبی
ادامه مطلب


گزارش کوتاه: نشست علمی-کارشناسی "فرصت‌های همکاری ایران و روسیه در حوزه پساشوروی" ‎‎

گزارش کوتاه: نشست علمی-کارشناسی "فرصت‌های همکاری ایران و روسیه در حوزه پساشوروی" ‎‎
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست علمی-کارشناسی " پیامدهای توافق جدید مسکو-باکو-ایروان پیرامون قره‌باغ برای ایران "

گزارش کوتاه نشست علمی-کارشناسی " پیامدهای توافق جدید مسکو-باکو-ایروان پیرامون قره‌باغ برای ایران "
ادامه مطلب


آگهی نشست علمی_کارشناسی «زبان فارسی در قفقاز جنوبی»

آگهی نشست علمی_کارشناسی «زبان فارسی در قفقاز جنوبی»
ادامه مطلب


آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار) روسیه و ترکیه در جنگ ۲۰۲۰ قره باغ

آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار) روسیه و ترکیه در جنگ ۲۰۲۰ قره باغ
ادامه مطلب


گزارش وبینار «مهارت‌های کاربردی در برنامۀ ورد»

گزارش وبینار «مهارت‌های کاربردی در برنامۀ ورد»
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست علمی-کارشناسی گفتمان پوتین درباره دولت-تمدن

گزارش کامل نشست علمی-کارشناسی گفتمان پوتین درباره دولت-تمدن
ادامه مطلب


زمینه های داخلی و خارجی بازگشت طالبان

زمینه های داخلی و خارجی بازگشت طالبان مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای (کارگروه اوراسیای مرکزی)
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی "پیامدهای توافق جدید مسکو-باکو-ایروان پیرامون قره باغ برای ایران"

نشست علمی کارشناسی "پیامدهای توافق جدید مسکو-باکو-ایروان پیرامون قره باغ برای ایران"
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست علمی کارشناسی ایران در کتاب‌های درسی کشورهای آسیای مرکزی

گزارش کامل نشست علمی کارشناسی ایران در کتاب‌های درسی کشورهای آسیای مرکزی
ادامه مطلب


انتشار شماره دوم مجله انگليسي مطالعات ايران و اوراسياي مركزي

شماره دوم مجله انگليسي مطالعات ايران و اوراسياي مركزي
ادامه مطلب


دعوت به «نخستین همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا»

دعوت به «نخستین همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا»
ادامه مطلب


آگهی نشست رونمایی کتاب فرهنگ واژه‌ها و اصطلاح‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

آگهی نشست رونمایی کتاب فرهنگ واژه‌ها و اصطلاح‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
ادامه مطلب


همایش بین‌المللی روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه‌ای

همایش بین‌المللی روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه‌ای زمان برگزاری همایش: 9 اسفند 1400
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست علمی " ایران وروسیه و معادلات در قفقاز جنوبی"

گزارش کامل نشست علمی " ایران وروسیه و معادلات در قفقاز جنوبی"
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی روابط ایران و قفقاز شمالی در آغاز قرن ۲۱

نشست علمی کارشناسی روابط ایران و قفقاز شمالی در آغاز قرن ۲۱
ادامه مطلب


آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار) سلسله نشست های هم اندیشی زنان ایران و افغانستان

آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار) سلسله نشست های هم اندیشی زنان ایران و افغانستان
ادامه مطلب


دعوت به کارگاه «مهارت های کاربردی در برنامه ورد»

دعوت به کارگاه «مهارت های کاربردی در برنامه ورد»
ادامه مطلب


آگهی نشست علمی کارشناسی جنگ روسیه - اوکراین

آگهی نشست علمی کارشناسی جنگ روسیه - اوکراین
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) زمینه های داخلی و خارجی بازگشت طالبان

گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) زمینه های داخلی و خارجی بازگشت طالبان
ادامه مطلب


برگزاری نشست علمی " چشم انداز حل پایدار بحران قره باغ بانگاهی به تحولات کنونی"

برگزاری نشست علمی " چشم انداز حل پایدار بحران قره باغ بانگاهی به تحولات کنونی"
ادامه مطلب


چکیده مقاله‌ های همایش بین‌المللی "روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای"

چکیده مقاله‌ های همایش بین‌المللی "روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای"
ادامه مطلب


همکاری انجمنها برای فراخوان جایزه دکتر محمد قریب

همکاری انجمنها برای فراخوان جایزه دکتر محمد قریب
ادامه مطلب


چشم انداز حل پایدار بحران قره باغ با نگاهی به تحولات کنونی

چشم انداز حل پایدار بحران قره باغ با نگاهی به تحولات کنونی
ادامه مطلب


چکیده نشست علمی کارشناسی آثار و پیامدهای جنگ اوکراین بر بازار انرژی اروپا

چکیده نشست علمی کارشناسی آثار و پیامدهای جنگ اوکراین بر بازار انرژی اروپا
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی (وبینار) زمینه های داخلی و خارجی بازگشت طالبان

نشست علمی کارشناسی (وبینار) زمینه های داخلی و خارجی بازگشت طالبان
ادامه مطلب


نقش قدرت های منطقه ای در آسیای مرکزی

نقش قدرت های منطقه ای در آسیای مرکزی
ادامه مطلب


آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار) آثار و پیامدهای جنگ اوکراین بر بازار انرژی اروپا

آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار) آثار و پیامدهای جنگ اوکراین بر بازار انرژی اروپا
ادامه مطلب


آگهی سلسله نشست علمی کارشناسی (وبینار) قدرت نرم چین: بهینه سازی داخلی و بهره برداری خارجی

آگهی سلسله نشست علمی کارشناسی (وبینار) قدرت نرم چین: بهینه سازی داخلی و بهره برداری خارجی
ادامه مطلب


برگزاری نشست علمی " ایران وروسیه و معادلات در قفقاز جنوبی"

برگزاری نشست علمی " ایران وروسیه و معادلات در قفقاز جنوبی"
ادامه مطلب


چکیده مقاله‌ های همایش بین‌المللی "روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای"

چکیده مقاله‌ های همایش بین‌المللی "روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای"
ادامه مطلب


دعوت به نشست علمی_کارشناسی - اولین پیش نشست همایش بین المللی «روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه‌ای»

دعوت به نشست علمی_کارشناسی - اولین پیش نشست همایش بین المللی «روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه‌ای»
ادامه مطلب


چکیده مقالات و مقالات برگزیده همایش بین‌المللی "صلح و امنیت در قفقاز جنوبی"

چکیده مقالات و مقالات برگزیده همایش بین‌المللی "صلح و امنیت در قفقاز جنوبی"
ادامه مطلب


گزارش نشست علمی کارشناسی (وبینار) جنگ در اوکراین: ریشه ها و زمینه ها و پیامدها برای ج.ا. ایران

گزارش نشست علمی کارشناسی (وبینار) جنگ در اوکراین: ریشه ها و زمینه ها و پیامدها برای ج.ا. ایران
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) عامل کرد در قفقاز، با تاکید بر تحولات سده اخیر

گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) عامل کرد در قفقاز، با تاکید بر تحولات سده اخیر
ادامه مطلب


گزارش نشست علمی کارشناسی؛ اصول و اهداف سیاست خارجی چین با تمرکز بر آسیا و آفریقا

گزارش نشست علمی کارشناسی؛ اصول و اهداف سیاست خارجی چین با تمرکز بر آسیا و آفریقا
ادامه مطلب


دسترسی رایگان به آثار علمی پایگاههای اطلاعات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دسترسی رایگان به آثار علمی پایگاههای اطلاعات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی (وبینار) عامل کرد در قفقاز، با تاکید بر تحولات سده اخیر

آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار) عامل کرد در قفقاز، با تاکید بر تحولات سده اخیر
ادامه مطلب


نشست علمی-کارشناسی؛ سیاست روسیه در بحران سوریه

نشست علمی-کارشناسی؛ سیاست روسیه در بحران سوریه
ادامه مطلب


فراخوان پذیرش طرحنامه در همایش سالیانه انجمن مطالعات اوراسیای مرکزی

فراخوان پذیرش طرحنامه در همایش سالیانه انجمن مطالعات اوراسیای مرکزی
ادامه مطلب


آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار) چالش ها و تنش های قومی در آسیای مرکزی با تمرکز بر قرقیزستان

آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار) چالش ها و تنش های قومی در آسیای مرکزی با تمرکز بر قرقیزستان
ادامه مطلب


همایش بین‌المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای

همایش بین‌المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست «روند اصلاحات قانون اساسی در فدراسیون روسیه»

گزارش کامل نشست «روند اصلاحات قانون اساسی در فدراسیون روسیه»
ادامه مطلب


معرفی کتابشناسی اوراسیای مرکزی و افغانستان

معرفی کتابشناسی اوراسیای مرکزی و افغانستان
ادامه مطلب


گزارش کارگاه "مهارت‌های پیشرفته در برنامه ورد"

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) جنگ در اوکراین: ریشه ها و زمینه ها و پیامدها برای ج.ا. ایران

گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) جنگ در اوکراین: ریشه ها و زمینه ها و پیامدها برای ج.ا. ایران
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی (وبینار) دولت جدید رژیم صهیونیستی و چالش‌های منطقه‌ای

نشست علمی کارشناسی (وبینار) دولت جدید رژیم صهیونیستی و چالش‌های منطقه‌ای انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای با همکاری موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
ادامه مطلب


همایش بین‌المللی صلح و امنیت در قفقاز جنوبی

همایش بین‌المللی صلح و امنیت در قفقاز جنوبی
ادامه مطلب


دعوت به نشست علمی-کارشناسی « جنگ در اوکراین: ریشه ها و زمینه ها و پیامدها برای ج.ا. ایران»

دعوت به نشست علمی-کارشناسی « جنگ در اوکراین: ریشه ها و زمینه ها و پیامدها برای ج.ا. ایران»
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) سیاست اوراسیایی چین و پیامدهای منطقه‌ای آن برای ج. ا. ایران با تمرکز بر آسیای مرکزی و قفقاز

گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) سیاست اوراسیایی چین و پیامدهای منطقه‌ای آن برای ج. ا. ایران با تمرکز بر آسیای مرکزی و قفقاز
ادامه مطلب


کارگاه مهارت ‌های پیشرفته در ورد

کارگاه مهارت ‌های پیشرفته در ورد
ادامه مطلب


دوره سه ماهه درباره کشورهای آسیای مرکزی و مدیریت نوین

دوره سه ماهه درباره کشورهای آسیای مرکزی و مدیریت نوین
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) رقابت های غرب و روسیه در قفقاز جنوبی بعد از جنگ ۲۰۲۰ قره‌باغ

گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) رقابت های غرب و روسیه در قفقاز جنوبی بعد از جنگ ۲۰۲۰ قره‌باغ
ادامه مطلب


همایش بین المللی صلح و امنیت در قفقاز جنوبی

همایش بین المللی صلح و امنیت در قفقاز جنوبی
ادامه مطلب


پوستر نشست صد و نهم: جنگ اوکراین

پوستر نشست صد و نهم: جنگ اوکراین
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) سیاست اوراسیایی چین و پیامدهای منطقه‌ای آن برای ج. ا. ایران با تمرکز بر آسیای مرکزی و قفقاز

گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) سیاست اوراسیایی چین و پیامدهای منطقه‌ای آن برای ج. ا. ایران با تمرکز بر آسیای مرکزی و قفقاز
ادامه مطلب


نشست گشایش برنامه پژوهشی آسیا پاسیفیک

نشست گشایش برنامه پژوهشی آسیا پاسیفیک
ادامه مطلب


همایش بین المللی روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای (مجازی)

همایش بین المللی روابط ایران و روسیه در پرتو تحولات نوین منطقه ای (مجازی)
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست علمی کارشناسی: مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاری منطقه‌ای

گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاری منطقه‌ای
ادامه مطلب


گزارش نشست تخصصی سیاست های اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر قدرت منطقه‌ای ایران

گزارش نشست تخصصی سیاست های اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر قدرت منطقه‌ای ایران
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) سه دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی

گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) سه دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی
ادامه مطلب


نشست علمی-کارشناسی «سیاست اوراسیایی چین و پیامدهای منطقه‌ای آن برای ج. ا. ایران با تمرکزبر آسیای مرکزی و قفقاز»

دعوت به نشست علمی-کارشناسی «سیاست اوراسیایی چین و پیامدهای منطقه‌ای آن برای ج. ا. ایران با تمرکزبر آسیای مرکزی و قفقاز»
ادامه مطلب


گزارشی از سیاست های اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر قدرت منطقه ای ایران

هشتاد و هفتمین نشست علمی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای با عنوان "بررسی سیاست­‌های اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر قدرت منطقه‌­ای ایران" روز دوشنبه 13 آبان 1398 در اتاق شورای گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران برگزار شد.
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست علمی_کارشناسی «زمینه‌های تغییر در قانون اساسی فدراسیون روسیه»

گزارش کوتاه نشست علمی_کارشناسی «زمینه‌های تغییر در قانون اساسی فدراسیون روسیه»
ادامه مطلب


دعوت به کارگاه «مهارت های کاربردی در برنامه ورد(به همراه نکته های نگارشی و ویرایشی)»‎‎‎‎‎‎‎‎‎

دعوت به کارگاه «مهارت های کاربردی در برنامه ورد(به همراه نکته های نگارشی و ویرایشی)»‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ادامه مطلب


International Conference on Central Asia 2020: Call For Papers

Sent on behalf of the Silk Road Research Center, Ala-Too International University
ادامه مطلب


آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار) چیستی و چرایی شورش در قزاقستان

آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار) چیستی و چرایی شورش در قزاقستان
ادامه مطلب


گزارش کوتاه: مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاری‌های منطقه‌ای

گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاری‌های منطقه‌ای (سه سال پس از امضای کنوانسیون)
ادامه مطلب


نشست علمی تخصصی «‌تجربه گرجستانی مبارزه با فساد»

هشتاد و ششمین نشست علمی تخصصی «مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی» با همکاری «انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای» با عنوان « تجربه گرجستانی مبارزه با فساد » در تاریخ 7 خرداد 1398 در سالن مرکز مطالعات عالی بین‎المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
ادامه مطلب


آگهی برگزاری مجمع‌ انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای(ایرسا) نوبت دوم

آگهی برگزاری مجمع‌ انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای(ایرسا) نوبت دوم
ادامه مطلب


راه اندازی صفحه مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران در آکادمیا

راه اندازی صفحه مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران در آکادمیا
ادامه مطلب


نشست "فساد در گرجستان"

نشست "فساد در گرجستان"
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست علمی_کارشناسی «آرایش جدید نیروهای سیاسی در خلیج فارس و چشم‌انداز ساختار امنیت منطقه»

گزارش کوتاه نشست علمی_کارشناسی «آرایش جدید نیروهای سیاسی در خلیج فارس و چشم‌انداز ساختار امنیت منطقه»
ادامه مطلب


دعوت به نشست علمی-کارشناسی «مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاریهای منطقهای»

دعوت به نشست علمی-کارشناسی «مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاریهای منطقهای»
ادامه مطلب


گزارش سومین نشست از سلسله نشست های کندوکاو در مسایل دریای خزر

با عنوان «بررسی رژیم حقوقی دریای خزر»
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست علمی_کارشناسی " سه دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی"

گزارش کوتاه نشست علمی_کارشناسی " سه دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی"
ادامه مطلب


گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) مفهوم اوراسیای مرکزی

گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) مفهوم اوراسیای مرکزی
ادامه مطلب


نشست بررسی رژیم حقوقی دریای خزر

نشست بررسی رژیم حقوقی دریای خزر
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی (وبینار) سه دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی

آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار) سه دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی
ادامه مطلب


انتشار چاپ سوم کتاب "بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها"

انتشار چاپ سوم کتاب "بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها"
ادامه مطلب


نشست " اعتراض­های ۲۰۱۸ در ارمنستان؛ ریشه ها، پیشران ها و چشم اندازها"

هفتاد و پنجمین نشست تخصصی «مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی» با همکاری «بنیاد مطالعات قفقاز» با عنوان «اعتراض­های ۲۰۱۸ در ارمنستان؛ ریشه­ها، پیشران­ها و چشم­اندازها» در روز 25 اردیبهشت 1397 با حضور آقای دکتر کارن خانلری نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی و آقای ولی کوزه­گر کالجی دانشجوی دکتری مطالعات منطقه­ای دانشگاه تهران برگزار شد.
ادامه مطلب


نشست کمیسیون انجمن های علمی ایران

نشست کمیسیون انجمن های علمی ایران
ادامه مطلب


انتشار شماره پاییز و زمستان 1399 فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی‎

انتشار شماره پاییز و زمستان 1399 فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی‎
ادامه مطلب


کولایی: رژیم حقوقی دریای خزر ارتباط مستقیمی با موازنه قدرت دارد

مدیر مرکز اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران تاکید کرد: رژیم دریای خزر در واقع تعیین تکالیف و وظایف کشورهای ساحلی این دریاچه است که ماهیتاً یک مساله سیاسی بوده و ارتباط مستقیمی با موازنه قدرت دارد.
ادامه مطلب


ششمین کنفرانس ملی فرهنگ اسلامی

ششمین کنفرانس ملی فرهنگ اسلامی
ادامه مطلب


تبریک سال نو - مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران

تبریک سال نو - مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران
ادامه مطلب


حمایت از فعالیت های آموزشی - پژوهشی در حوزه اوراسیای مرکزی

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران اقدام به راه­اندازی سامانۀ طرح­های پژوهشی به منظوردریافت پیشنهاد انجام طرح­های پژوهشی، تألیف و ترجمۀ کتاب کرده است.
ادامه مطلب


آگهی همایش بین المللی اولین کنفرانس دو سالانه بین المللی انجمن علوم سیاسی ایران

آگهی همایش بین المللی اولین کنفرانس دو سالانه بین المللی انجمن علوم سیاسی ایران
ادامه مطلب


گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) مفهوم اوراسیای مرکزی

گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) مفهوم اوراسیای مرکزی
ادامه مطلب


 گزارشی از نشست "دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپلیتیک"

هفتاد و هفتمین نشست کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران و موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر با عنوان «دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپلیتیک» برگزار شد.
ادامه مطلب


معرفی کتاب افول آمریکا دکتر انصاری

معرفی کتاب افول آمریکا دکتر انصاری
ادامه مطلب


نشست علمی کارشناسی (وبینار) مفهوم اوراسیای مرکزی

نشست علمی کارشناسی (وبینار) مفهوم اوراسیای مرکزی
ادامه مطلب